U bent hier: Home

Welkom bij de blended studie

 

Blended Psychodynamische of Cognitief-Gedragsmatige therapie versus gesprekstherapie bij depressie


Depressie is een ernstige psychiatrische aandoening, waarmee jaarlijks 5-7% van de Belgen geconfronteerd wordt. Velen onder hen vinden het nog steeds moeilijk om hulp te zoeken, en zij die wel de stap zetten, moeten vaak lang wachten vooraleer ze effectief hulp krijgen. De GGZ waaronder de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) zijn overbevraagd en hebben hierdoor te kampen met lange wachtlijsten. Om hieraan tegemoet te komen wil de KU Leuven in samenwerking met Depressiehulp en verschillende CGG-vestigingen een onderzoek organiseren.

 

Inhoud van de studie (KCE-17003)

In dit onderzoek trachten we na te gaan of ‘blended’ psychotherapie, bestaande uit een combinatie van face-to-face gesprekken en online sessies, effectief en kosteneffectief zijn om depressie te behandelen. Daarnaast willen we onderzoeken of ze even effectief zijn als ‘traditionele’ psychotherapie, dewelke uitsluitend bestaat uit face-to-face gesprekken. Als dergelijke blended therapieën effectief blijken, kan hun implementatie veel tijd en geld besparen. Bijgevolg kunnen meer mensen binnen de GGZ geholpen worden. Verder willen we nagaan of de ernst van de klachten en/of bepaalde persoonlijkheidskenmerken het effect van blended therapie beïnvloeden. Ten slotte werd er in Vlaanderen nog geen onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten met blended therapieën. Daarom zullen we ook de attitudes en ervaringen van cliënten grondig bevragen.

over de studie

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

- Medewerkers

- Partners