Prof. dr. Geert Kelchtermans

 
Functie: gewoon hoogleraar, diensthoofd
Werkadres: zie 'Contact'
Bureau: VHI 05.62
Telefoon: (+32) (0)16 32 62 57 of 
(+32) (0)16 326203
E-mail: Geert.Kelchtermans@ppw.kuleuven.be
   

 

Onderzoekstopics:
  • professionele ontwikkeling van leerkrachten tijdens hun loopbaan

  • didactiek van de lerarenopleiding

  • aanvangsbegeleiding

  • nascholingsdidactiek

  • schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing

  • micropolitiek in scholen

  • interpretatieve onderzoeksmethoden (klemtoon biografisch-narratieve methoden)

Onderwijsactiviteiten:

  • P0P35B   Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling (doceertaal : Engels )
  • P0S39A   Praktijk- of onderzoeksstage onderwijs- en opleidingskunde
  • O0A11B   Stage Gedragswetenschappen: deel 2
  • O0A10B   Stage Gedragswetenschappen: deel 1
  • POP38A   Pedagogy of Teacher Education
  • P0P38B   Didactiek van de lerarenopleiding (doceertaal : Engels )
  • P0R57A   Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling
  • P9X17A   Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding
  • P0Q67A   Praktijk- of onderzoeksstage Onderwijskunde
  • O0A03A   Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker
  • O0A09A   Concretisering van thema's uit de vakdidactiek gedragswetenschappen
  • O0A08A   Vakdidactiek gedragswetenschappen
  • P0P62A   Didactiek van de lerarenopleiding
  • P0L30A   Beleid en organisatie in het onderwijs
Publicaties
  • Zie het LIRIAS browsing systeem
     
  • Voor een PDF-File (publ. in APA), klik hier. (laatste update: 22 nov. 2013)
     
  • Een selectie van belangrijke publicaties:

    Kelchtermans, G., Piot, L. & Ballet, K. (2011). The lucid loneliness of the gatekeeper: Exploring the emotional dimension in principals’ work lives. Oxford Review of Education, 37, 93-108.

    Kelchtermans, G. (2010). Narratives and biography in teacher education. In E. Baker, B. McGaw, & P. Peterson (Eds.), International Encyclopedia of Education (3rd ed.)(pp.610-614).  Amsterdam: Elsevier.

    Kelchtermans, G., & Piot, L. (2010). Schoolleiderschap aangekaart en in kaart gebracht. Leuven: Acco.
    klik hier voor meer informatie

    Kelchtermans, G., & Vanassche, E. (2010). "Stel een andere vraag en je krijgt een ander antwoord." Reflecties over onderzoek door leraren. Pedagogische Studiën, 87, 296-305.

    Kelchtermans, G. (2009). Who I am in how I teach is the message. Self-understanding, vulnerability and reflection. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15, 257-272.

    Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2009). Geef eens een voorbeeld. Werken met praktijkvoorbeelden in opleiding en nascholing. Mechelen: Wolters-Plantyn.
    klik hier voor meer informatie

    Kelchtermans, G. (2007). Macropolitics caught up in micropolitics. The case of the policy on quality control in Flanders. Journal of Education Policy, 22, 471-491.

    Kelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik, 52, 220-237.

    Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2002). The micropolitics of teacher induction. A narrative-biographical study on teacher socialisation. Teaching and Teacher Education, 18, 105-120.

    Kelchtermans, G. (1993). Getting the story, understanding the lives. From career stories to teachers' professional development. Teaching and Teacher Education, 9, 443-456.