U bent hier: Home / Onderzoek / Doctoreren / Contact

Contact

 

doctoraatsadministratie PPW 

Voor alle vragen in verband met het doctoraatsprogramma:

Coördinatoren doctoraatsprogramma

Verantwoordelijken van het doctoraatsprogramma

Ombudspersoon voor doctorandi

Het welslagen van een doctoraatsproject hangt in hoge mate af van een goede relatie tussen doctorandus/a en promotor. Beiden hebben ten opzichte van de faculteit de verbintenis aangegaan alles te doen wat nodig en mogelijk is om het doctoraatsproject te doen slagen. Wanneer in de loop van een project, door interne of externe factoren, de relatie tussen doctoraatsstudent en promotor verstoord raakt, kan zowel de doctoraatsstudent als de promotor een beroep doen op de ombudspersoon voor doctorandi om te trachten het doctoraatsproject weer op het juiste spoor te krijgen. De functie van de ombudspersoon voor doctorandi is door de faculteit dus bedoeld als een aanspreekpunt met een lage drempel om relationele problemen die het goede verloop van een doctoraat in de weg kunnen staan, aan te kaarten en indien mogelijk op te lossen.

Doctoraatscommissie

In het facultair doctoraatsreglement vindt men meer informatie over de taken van de doctoraatscommissie.

De doctoraatscommissie vergadert minstens één keer per academiejaar. Zij kan daarenboven door de voorzitter worden samengeroepen voor belangrijke niet-persoonsgebonden besprekingen betreffende het doctoraatsprogramma.

Voorzitter
 • Prof. Gert Storms (vicedecaan onderzoek)
   
Verantwoordelijken doctoraat in de ... 
 • Psychologie : Prof. Hans De Witte
 • Pedagogische Wetenschappen: Prof. Lieven Verschaffel
   
ZAP-vertegenwoordigers doctoraat in de Psychologie
 • Prof. Dirk Hermans
 • Prof. Vera Hoorens
   
ZAP-vertegenwoordigers doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
 • Prof. Eva Ceulemans
 • Prof. Pieter Verstraete
   
Vertegenwoordigers doctorandi doctoraat in de Psychologie:
 • Margot Bastin
 • Tessa Weyns
 • Pieter Moors (postdoc)
   
Vertegenwoordigers doctorandi doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
 • Kirsten Bulteel
 • Charlotte Struyve
 • Joke Torbeyns (postdoc)
   
Ombudspersoon doctorandi:
 • Prof. Walter Schaeken
   
Vicedecaan onderwijs:
 • Prof. Patricia Bijttebier
   
Secretaris:
 • Claudia De Broyer

ABAP-vertegenwoordigers

Voorzitter

 • Charlotte Struyve

Secretarissen

 • Lut Vanden Buverie

 • Lien Peters

 • Pieter Moors