U bent hier: Home / In de kijker PPW

In de kijker PPW

Masterstudenten vallen in de prijzen!

Op 6 december vond de officiële prijsuitreiking plaats van de eerste SD Worx “Masterthesisprijs HR & Law”, voor masterstudenten die een scriptie schreven over een hr-gerelateerd onderwerp. Drie masterstudenten aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen vielen in de prijzen.

De eerste Masterthesisprijs HR & Law van SD Worx ging naar Wim Vroonen en Marcel den Broeder voor ‘De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van volgerschap op de werkvloer’ (promotor Jeroen Stouten). Vroonen en Den Broeder krijgen de prijs vanwege het innovatieve karakter van hun scriptie en de praktische toepasbaarheid ervan. Terwijl de laatste jaren vooral onderzoek werd verricht naar leadership bleef volgerschap onderbelicht. Toch is de impact van volgers op het succes van leidinggevenden niet te onderschatten. Ze kunnen beslissingen uitvoeren, of er weerstand tegen bieden. De jury wist vooral te appreciëren dat een schaal werd ontwikkeld die kan worden ingezet bij evaluaties, selectieprocedures, of om snel een profiel te kunnen schetsen van een tijdelijke werkgroep.

De tweede prijs was voor Lotte Van Praet voor ‘Effecten van werkplekleren’ (promotor Herman Baert). De derde prijs voor Daisy Van Dessel ‘Hangen humorstijlen samen met de performantie?’ (promotor Hans De Witte).

 

Meer informatie over deze prijsuitreiking en de winnaars vindt u hier.

 

Nieuwe publicatie: "Werk maken van leren"

Zowat alle organisaties, zowel in de profit als in de social profit, opereren in een veranderende,

turbulente omgeving. Staande blijven is een kwestie van het produceren en

aanbieden van kwaliteitsvolle goederen en diensten, die in grote mate kennisintensief zijn.

Medewerkers zijn dan ook “kenniswerkers” aan wie steeds meer en hogere eisen qua competenties

en blijvende ontwikkeling worden gesteld. Hen aantrekken en vooral hen goed

inzetten en houden, vereist dat werkend leren en lerend werken dagelijks hand in hand

gaan. Dat op een geïntegreerde wijze tot stand brengen in een hedendaagse organisatie is

de uitdaging van een strategisch ingebed leer- en VTO-beleid – Vorming, Training, Opleiding.

 

Werk maken van leren biedt een visie en aanpak voor het voeren van een strategisch leeren

VTO-beleid. Zo komen onder meer aan bod: competentie- en talentmanagement, kennismanagement,

redenen om te investeren in VTO, duurzame leerpatronen, VTO-beleidsplannen

voor organisaties en medewerkers, optimalisering van opleidingen en het bevorderen

van werkplekleren. Het boek is een praktische gids voor wie betrokken is bij het beleid van

leren en VTO in organisaties: o.a. directies, VTO-coördinatoren, personeelsverantwoordelijken

en opleidingsmanagers. Het biedt een leidraad voor het opstarten en verder optimaliseren

van het leren binnen de eigen organisatie. Daarbij combineert het een wetenschappelijk

onderbouwde benadering met een grote vertrouwdheid met de dagelijkse praktijk.

 

Herman Baert is hoogleraar Sociale en Arbeidspedagogiek, verbonden aan het Centrum

voor Professionele Opleiding & Ontwikkeling en Levenslang Leren van de K.U.Leuven.

Natalie Govaerts, sociaal en arbeidspedagoog, is als wetenschappelijk medewerkster

verbonden aan dit centrum. Karel De Witte doceerde Personeelspsychologie aan deze

universiteit. Hij was er ook coördinator Universitaire Permanente Vorming. Geert Sterck

deed aan dezelfde universiteit onderzoek naar het in kaart brengen, optimaliseren en aansturen

van leerprocessen in organisaties en werkt momenteel als Learning & Development

manager.

Open lesweek

Wil je weten hoe een les aan de universiteit verloopt?
Ben je benieuwd hoe een aula er vanbinnen uitziet?
Wil je de studentensfeer opsnuiven?
Kom dan naar de Openlesweek!